MSN Legal / Usługi / Prawo prasowe i dobra osobiste

Twoja osobista marka to obietnica dla twoich klientów

Dobra osobiste i ich ochrona to jedna ze szczególnie ważnych specjalizacji naszej Kancelarii. Prowadzimy zarówno procesy o ochronę dóbr osobistych, jak i bieżące doradztwo.

Posiadamy doświadczenie w zakresie pomocy prawnej dla podmiotów działających na rynku mediów. Naszymi klientami były nie tylko osoby publiczne oraz powszechnie znane, ale również osoby, które dotknęło naruszenie wizerunku poprzez wypowiedzi na swój temat w środowisku zawodowym bądź za pomocą mediów społecznościowych.

Usługi