MSN Legal / Branże / FinTech

Sukces nie jest kwestią cudu. Wszystko ma swoje przyczyny.

Kancelaria M/S/N Legal wspiera rozwój branży FinTech obsługując od strony prawnej wdrożenia innowacyjnych rozwiązań na rynku usług finansowych.

Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w zakresie kształtowania zasad współpracy pomiędzy dostarczycielami nowoczesnych rozwiązań technologicznych i dużymi podmiotami z  sektora bankowego, dbając o maksymalizację korzyści obu stron takiej współpracy. 

Zespół M/S/N Legal posiada wiedzę zapewniającą obsługę prawną projektów z  zakresu technologii blockchain, w tym kryptowalut i tokenów NFT.  

Reprezentujemy firmy z branży FinTech przed organami nadzoru, w trakcie procesów negocjacyjnych oraz w procesach sądowych oferując profesjonalne, merytoryczne wsparcie na każdym etapie postępowania.

Usługi