MSN Legal / Usługi

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie

Współpracujemy z siecią partnerów międzynarodowych. Oferujemy zakładanie spółek w większości lokalizacji Europejskich. Doradzamy w zakresie dużych przedsięwzięć z udziałem zarówno krajowych jak i międzynarodowych struktur federacyjnych.

Usługi świadczone przez M/S/N Legal obejmują doradztwo, prowadzenie i reprezentację przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi.