MSN Legal / Dla biznesu / Integralność i ochrona danych

Prywatność to podstawowy warunek bycia wolnym człowiekiem

Prawnicy z Kancelarii M/S/N Legal dysponują ugruntowaną latami doświadczeń wiedzą w zakresie prawa ochrony danych na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i innych obowiązujących przepisów

Przeprowadzony przez nas audyt obszaru ochrony danych osobowych pozwala na oszacowanie zagrożeń, a następnie wdrożenie niezbędnych zmian w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Reprezentujemy klientów na etapie kontroli GIODO, podczas postępowań administracyjnych oraz w sprawach sądowych związanych z naruszeniami RODO. 

Usługi