MSN Legal / Dla biznesu / Energia i zasoby naturalne

Kto zna działanie przyrody, ten żyje z nią w zgodzie.

Prawnicy Kancelarii M/S/N Legal posiadają wiedzę i niezbędne doświadczenie pozwalające na obsługę prawną projektów w zakresie energetyki i zasobów naturalnych.  

Doradzamy klientom przy przedsięwzięciach związanych z budową i rozbudową elektrowni węglowych, gazowych, słonecznych i farm wiatrowych, a także w zakresie infrastruktury gazu ziemnego i energii elektrycznej. 

Posiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej i doradztwie przy projektach budowlanych,  fuzjach i przejęciach oraz obszarów działalności gospodarczej dotyczących obrotu handlowego, kwestii regulacyjnych i restrukturyzacji.

Usługi